Projekt C4ET

Naš pedagoški program

Danas su energetski sustavi suočeni sa sve snažnijim izazovima svjetskih razmjera: klimatskim promjenama, ekonomskim i društvenim razvojem, iskorjenjivanjem siromaštva, primjerenom proizvodnje hrane, dostupnim zdravljem za svih, očuvanjem ekosustava, mira i sigurnosti. Najveća očekivana transformacija je energetska tranzicija koja mora uskladiti sve te izazove.

Ipak, energetska tranzicija nije jednostavno pitanje s jednostavnim rješenjem. Umjesto toga, treba uzeti u obzir i izbalansirati tehnološke, pravne, ekonomske i društvene aspekte. Naš projekt sakuplja mnoštvo tema i alata koji sagledavaju ta pitanja, a Pedagoški program odražava multidisciplinarni pristup energetskoj tranziciji.

thumbnail of C4ET_Pedagogical_programme_CR

Naša brošura

thumbnail of C4ET_brochure_CR_web

6 tema

Ciljevi projekta

Opći ciljevi:

 • Podići javnu svijest europskih građana o temi energetske tranzicije
 • Pridonijeti smislenom razvoju u području energije koji ima niski utjecaj na klimu
 • Poboljšati vještine i sposobnosti odraslih u području energetske tranzicije
 • Pomoći građanima u promatranju energetske tranzicije kao prilike za pronalaskom novih poslovnih mogućnosti

Konkretni ciljevi:

 • Identificirati postojeće prakse i metode koje se u Europi koriste u svrhu podizanja javne svijesti i edukacije građana o energetskoj tranziciji
 • Poboljšati i razviti edukacijske metode i materijale u svrhu podizanja javne svijesti i obučavanja građana o energetskoj tranziciji
 • Povećanje broja nevladinih organizacija i ostalih utjecajnih grupa uključenih ili zainteresiranih za područje edukacije građana o energetskoj tranziciji
 • Potaknuti razvoj mreže relevantnih utjecajnih grupa uključenih u edukaciju građana o energetskoj tranziciji
 • Poboljšati vještine NVO-a i ostalih utjecajnih grupa uključenih ili zainteresiranih za područje edukacije građana o energetskoj tranziciji
 • Poboljšati vještine europskih građana u području energetske tranzicije.

Metodologija

Da bi se ovi ciljevi dosegnuli, projekt će primarno identificirati inovativne načine edukacije na nacionalnoj razini (u svakoj od šest zemalja koje sudjeluju u projektu), a potom nadograditi postojeće alate i prakse u svrhu stvaranja novih, relevatnih pedagoških materijala čija bi namjena bila doprijeti (neposredno ili posredno) do odraslih građana Europe, pomoći im da razviju brigu o energetskoj tranziciji i razmisle o svom ponašanju naspram energije te ih potaknuti da ga promijene.

Ciljani korisnici

Neposredna ciljana publika projekta je:

 • Nevladine organizacije (NVO-i) i ostale utjecajne grupe koje su aktivne u edukaciji građana o energetskoj tranziciji
 • NVO-i koji aktivno djeluju na podizanje javne svijesti o općim problemima vezanima uz razvoj modela (korisnička društva…)
 • Odrasli građani
 • Konačna ciljana publika su odrasli građani Europe (uključujući i mlade).

Partneri

ENERGIES 2050 (FRANCUSKA)

ENERGIES 2050 je nevladina organizacija koja djeluje na osnovi francuskog zakona od 1. srpnja 1901. godine, a velikom se tranzicijom bavi u Francuskoj i međunarodno. Ovo uključuje ne samo energetsku tranziciju već i klimatske promjene te održivi razvoj u svrhu pronalaska načina za prebacivanje na humanije pluralističko i ujedinjeno društvo koje će donijeti mir i poštivati opća dobra čovječanstva. ENERGIES 2050 okuplja građane i partnere iz više od 50 zemalja. Istraživanja i djelovanja organizacije ENERGIES 2050 provode se na lokalnoj razini, kao uporište implementacije i laboratorij za isprobavanje novih praktičnih pristupa; ali i na globalnoj razini, budući da je njena ideja dijeliti i širiti uspješna iskustva kao i učiti iz pogrešaka.

Uloga u projektu: Organizacija ENERGIES 2050 zadužena je za sveukupnu učinkovitost u smislu dobre organizacije, financijskog i ekonomskog upravljanja i osiguranja kvalitete. Ona upravlja i razvojem projekta na način da pridonosi projektnim sadržajima i uključuje željene ciljane skupine. Također je voditelj diseminacijskih aktivnosti.

Kliknite da biste saznali više o organizaciji ENERGIES 2050

Global Nature Fund – GNF (NJEMAČKA)

Global Nature Fund (GNF) je međunarodna, nevladina, neprofitna organizacija sa sjedištem u Njemačkoj. Organizacija GNF je 1998. godine osnovala međunarodno partnerstvo jezera naziva Living Lakes s ciljem globalne zaštite jezera i močvara i promocije održivog razvoja u jezernim područjima uključujući i njihovo iskorištavanje i izvore energije. Ova se mreža sastoji od više od 100 organizacija koje djeluju u 80 zemalja i štite više od 120 jezera i močvara diljem svijeta. Osim toga, organizacija GNF specijalizirala se i u područjima poduzetništva i bioraznolikosti te je vodila Kampanju za poduzetništvo i bioraznolikost u Europi (projekt LIFE+), a trenutno je aktivna u uslugama ekosustava i prirodnom kapitalu. Organizacija Global Nature Fund započela je i provela razne projekte u području energetske tranzicije, uglavnom, ali ne isključivo, u zemljama u razvoju, a usto usko surađuje s drugim organizacijama i institucijama na polju zaštite okoliša/energetske tranzicije.

Uloga u projektu: Organizacija GNF odgovorna je za aktivnosti osiguranja kvalitete što uvjetuje neovisno razmatranje kvalitete evaluacije projektnog upravljanja i intelekutalnih rezultata.

Kliknite da biste saznali više o organizaciji GNF

Homegrade (Belgija)

Homegrade je neprofitna udruga za informiranje o stambenoj i održivoj rehabilitaciji. Ona nudi građanima u centralnoj Bruxelleskoj regiji integrirane usluge u područjima eko-gradnje, baštine, energije, akustike, urbanog planiranja i kružnog gospodarstva. Homegrade je tim od 40 stručnjaka, koji obavljaju kućne dijagnostičke posjete, informiraju javnost, razvijaju popularizacijske alate te organiziraju konferencije i obuke.
Homegrade (bivši Centre Urbain) razvio je stručnost u europskim programima razmjene koji se odnose na energetsku tranziciju i energetsko obrazovanje.

Uloga u projektu: Homegrade je zadužen za razvoj “Pedagoškog programa i razmjene najboljih praksi kroz osi pokretljivosti” i provedbu aktivnosti u Belgiji.

Saznajte više o Homegrade

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR (HRVATSKA)

Cilj organizacije DOOR je promocija principa održivog razvoja u svim segmentima društva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prije svega u području energije. Doorova je vizija uspostaviti društvo koje je kompetentno u području održive energije pri čemu bi javnost sudjelovala u provođenju, nadgledanju i evaluaciji javnih politika, a energija bi igrala važnu ulogu u društvenom, ekonomskom i ekološkom razvoju i smanjenju siromaštva. DOOR ima opsežno iskustvo i vještine po pitanju obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti – dva temelja održive energije. DOOR redovito organizira događaje u svrhu podizanja javne svijesti i edukacije u multisektorskoj suradnji te potiče dijalog među zainteresiranim utjecajnim grupama iz raznovrsnih miljea. Jedan od Doorovih ciljeva je potaknuti komunikaciju između građanskih udruga i stručnjaka za energiju (instituta, kompanija i ministarstava) usmjerenih na obrazovanje javnosti u donošenju odluka vezanih uz zaštitu energije i okoliša. DOOR je sudjelovao u mnogim europskim projektima i velikom broju lokalnih i nacionalnih projekata koji se bave održivim korištenjem energije.

Uloga u projektu: DOOR je voditelj osi „Analiza suvremenosti i obrazovnih potreba“.

Kliknite da biste saznali više o organizaciji DOOR

Molise Verso il 2000 – LAG (ITALIJA)

Molise verso il 2000 scarl je lokalna agencija za razvoj koja podržava i promiče održivi razvoj, ekonomski, društveni i poslovni aspekt te zaposlenje u regiji Molise u skladu s ciljevima EU i planovima razvoja nacionalne, regionalne i lokalne vlade. LAG je stručan i iskusan u ovom polju i uobičajeno koristi razne metode poput: sastanaka s ciljanim skupinama, internetsku stranicu, biltene, mailing liste, lokalne medije i društvene mreže. Kao primjere izvrsnosti LAG ističe Nacionalnu mrežu za ruralni razvoj i udruženje „autentičnih talijanskih sela“. Molise verso il 2000 ima veliko iskustvo u brojnim projektima vezanima uz podizanje javne svijesti o energetskoj tranziciji. Neke od aktivnosti ove organizacije su: implementacija kampanje za diseminaciju inicijativa i informacija na temu održivog razvoja, energetske učinkovitosti i uštede energije, potvrde novog načina života, informacije o pozivima i potporama, organizacija međulaboratorijskih ispitivanja eko-inovacija (seminari, radionice, participacija u industriji sajmova i izložbi, vođena razgledavanja za kompanije, tehničke stručnjake i administratore)…

Uloga u projektu: Molise je zadužen za razvoj koncepta za testiranje događaja i evaluaciju anketa (u suradnji sa organizacijom GNF koja je zadužena za osiguravanje kvalitete) na osi „Testiranje pedagoških materijala“. Molise će također upravljati konceptom događanja i analizirati povratne informacije.

Kliknite da biste saznali više o organizaciji Molise

Property and Project Management Ltd – TREBAG (MAĐARSKA)

TTREBAG Property and Project Management Ltd. (TREBAG) je mađarska organizacija sa sjedištem u blizini Budimpešte koja spada u mala i srednja poduzeća, a duže od deset godina bavi se Erasmus projektima, doživotnim učenjem i drugim EU projektima. Trebagove su aktivnosti multidisciplinarne prirode, a između ostalog uključuju izgradnju osnova projekta i implementaciju rezultata i diseminaciju. Neke od njihovih aktivnosti su i razvoj materijala i metodologije za strukovnu izobrazbu, kao što su npr. e-učenje; implementacija tehnološkog transfera, tehnološki transfer i upravljanje lancem inovacija, organizacija i upravljanje raznim projektima u području istraživanja i razvoja, razvoj i dizajn weba, istraživanje i razvoj i savjetovanje o vođenju poslova itd.

TREBAG je organizirao više projekata na temu neformalnog obrazovanja i ima snažan kapacitet za diseminaciju na više razina: lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i u EU. Na osnovi prethodnih projekata, TREBAG ima relevantno iskustvo i u pisanju vodiča i priručnika.

Uloga u projektu: TREBAG je zadužen za os „Inovativni pedagoški materijali i prateći vodiči“ što je i ključni proizvod projekta.

  Kliknite da biste saznali više o organizaciji TREBAG

©2019 C4ET 

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

Project code: 2015-1-FR01-KA204-015349

or

Log in with your credentials

Forgot your details?