Alkalmazhatunk-e továbbra is egy fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiarendszert?

A BP Világenergia Statisztikai Jelentése szerint a világ energiafogyasztásának 86%-a fosszilis tüzelőanyagokból (olaj, szén és természetes gáz) származott 2014-ben.

A fosszilis tüzelőanyagok a lebomlott növények és állatok maradványai. A ScienceDaily weboldalán úgy definiálták, mint szerves anyagok éghető geológiai rétegei, amelyek lebomlott növényekből és állatokból váltak nyers kőolajjá, szénné, természetes gázzá vagy nehéz olajokká a földkéreg hőjének és nyomásának hatására az évmilliók során.

Az olaj, szén és gáz, amit ma felhasználunk (nagy mértékben, ami egyre csak növekszik), már akkor képződött, mielőtt ember létezett volna a bolygón!

És a történelmünk nagy részében nem is használtuk ezeket. A kitermelésük csak nemrég (az idő geológiai skáláján mérve) az ipari forradalommal és a gőzgép feltalálásával egyidejűleg kezdődött (és később a közlekedés, elektromosság, stb. fejlődésével), de csak az elmúlt 150 évben égetjük őket hatalmas mennyiségben.

Ez elkerülhetetlenül az erőforrások gyors kimerüléséhez vezet, és habár a becslések különböznek a tanulmányokban, a nézet, miszerint még ebben az évszázadban kimerül az olaj és a gáz, nagyon is valós.

Klímaváltozás: bolygónkat és társadalmunkat érintő fenyegetés

Habár a fosszilis tüzelőanyagok nem a legfőbb probléma az energiát tekintve. Ezek elégetése felelős az üvegházhatású gázok atmoszférába történő tömeges kibocsátásáért, különösen a szén-dioxid, ahogy a levegő-, föld- és vízszennyezésért egyaránt.

A fokozott üvegházhatás növekvő átlaghőmérséklethez vezet, de tengerszint emelkedéshez, csapadék és széljárás megváltozásához is, és az extrém időjárási viszonyok, jégsapkák olvadása és az ökoszisztéma zavarok intenzitásának növekedéséhez is.

Ezek cserében negatív hatással vannak társadalmunkra, különösen a tengerpart melletti települések fejlődésére, mivel a hőség és a szárazság egyre gyakoribb az amúgy is fokozottan vízhiányos területeken, amely a vízkészlet kimerülésének köszönhető a felhasználás, szennyezés, a tengerpart melletti sós behatolás és a gleccserek és jégsapkák olvadásának növekedése miatt, mivel néhány sziget eltűnhet az óceán szintjének.

Az energia változás nem egy választási lehetőség…. De tele van lehetőségekkel

Növekedése miatt, mivel az extrém időjárási viszonyok figyelemre méltó károkat okoznak, mivel az új időjárási feltételek a mezőgazdasági termelésre is hatással vannak, stb. Az élelmiszer-bizonytalanság, időjárástól függő betegségek, a természeti katasztrófákban történő elhalálozások növekedése éppúgy várható, mint a tömeges népesség vándorlás.

Minden előrejelzés azt mutatja, hogy ezek a hatások egyre erősödnek a jövőben, olyan mértékig, amelyek gyorsan fenntarthatatlanná válnak. Az ezzel kapcsolatos elképzelés, hogy a Nemzetközi közösség minden évben összeül az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) alatt, hogy választ találjon erre a globális problémára. Az első egyetemes egyezményre a klímaváltozásról 2015. december 21-én került sor Párizsban a klímaváltozási konferencián, ahol megállapodtak a globális felmelegedés 2 °C alatt tartásában az évszázad végére. Ezt az egyezményt azóta számos ország aláírta és ratifikálta és már jogerőre emelkedett.

Ahhoz, hogy a 2°C-os célt tartani tudjuk és elkerüljük a drámai következményeket, legalább a fosszilis tüzelőanyagok 2/3-át vagy ¾-ét kellene a föld alatt hagynunk. De ahelyett, hogy efelé haladnánk, a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása továbbra is növekszik, és új lelőhelyeket fedeznek fel és keresnek is folyamatos jelleggel.
Ilyen körülmények között a fennmaradó “szén költségvetésünk”, például a szén-dioxid mennyisége, amelyet még kibocsáthatunk a 2 °C-os határ átlépésig, felhasználásra kerül a következő 2 évtizedben (fontos megjegyezni, hogy egy szén-dioxid molekula kb. 100 évig marad a légkörben).

A komoly fenyegetés fényében a klímaváltozás és szennyezés tekintetében és a fosszilis tüzelőanyagok kimerülésétől függetlenül, ma nincs más választásunk, mint megváltoztatni energiamodellünket. Míg néhányan még mindig arról beszélnek, hogy majd gyermekeink a jövőben fognak szembesülni ezzel a problémával, sok drámai esemény emlékeztet bennünket arra, hogy ez már az asztalon van… És most kell cselekednünk a bolygónk érdekében és főleg a társadalmunk biztonsága érdekében.
A pozitív oldalon azonban alternatív utak és hatalmas lehetőségek a megújuló energiában és alacsony széntartalom fejlesztésében már léteznek. Azonban minden esetben az energiapazarlást és túlfogyasztást csökkenteni kell.

Mint állampolgárok, megvan az erőnk a szokásaink megváltoztatásához és a rokonaink és barátaink, a politika és a vállalatok ösztönzéséhez, hogy ezt az új és fenntartható utat válasszák. A cselekvés elkezdéséhez vagy folytatásához nyújt segédkezet a C4ET projekt, amely keresztül vezet a folyamat minden lépésén.

©2019 C4ET 

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

Project code: 2015-1-FR01-KA204-015349

or

Log in with your credentials

Forgot your details?